Terminy

19 kwietnia 2021 r. – termin przesyłania propozycji prezentacji praktycznych (hands-on)
26 kwietnia 2021 r. – termin przesyłania streszczeń referatów
17 maja 2021 r. – informacja o akceptacji zgłoszonych propozycji prezentacji i referatów
31 maja 2021 r. - termin zgłaszania uczestnictwa