Rejestracja

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w 26. Szkole Kartograficznej należy pobrać formularz zgłoszenia (odnośnik poniżej), wypełnić go i odesłać na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. organizatorów w formie dokumentu elektronicznego, edytowalnego lub w formacie pozwalającym na skopiowanie z niego danych, np. po eksporcie do formatu PDF.

UWAGA! Prosimy nie wysyłać skanów wypełnionych ręcznie dokumentów!

Informacje o terminach obowiązujących na tegorocznej edycji Szkoły Kartograficznej znaleźć można na stronie Terminy.

Formularz zgłoszenia

Adres, na który należy wysłać wypełniony formularz zgłoszenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje dodatkowe

 • Osoby chcące zgłosić referat proszone są o wypełnienie dodatkowo drugiej strony formularza zgłoszeniowego
 • Wszystkie propozycje referatów będą rozpatrzone przez komitet organizacyjny Szkoły Kartograficznej. Zgłaszający swoje propozycje wystąpień zostaną powiadomieni o akceptacji wystąpienia w osobnej wiadomości.
 • Prosimy o wypełnianie formularzy zgłoszenia dla pojedynczych osób.
 • Wszelkie dodatkowe informacje mogące pomóc w procesie rejestracji należy umieścić w polu "Uwagi" formularza.
 • Ewentualne wątpliwości prosimy zgłaszać drogą mailową na adres rejestracyjny.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), prosimy przyjąć do wiadomości, że:

 1. Administratorem danych, zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy pl. Uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą dla celów organizacji i przeprowadzenia zdalnego Webinarium "Szkoła Kartograficzna 2021" organizowanej w dniu 8.06.2021 r. przez Zakład Geoinformatyki i Kartografii Uniwersytetu Wrocławskiego, a podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit a) RODO, czyli Państwa zgoda - udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające jakim jest wypełnienie Karty/Formularza zgłoszenia i zaakceptowanie warunków udziału w Konferencji. Włączenie kamery internetowej przez uczestnika Konferencji podczas połączenia zdalnego będzie potwierdzeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku.
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem podmiotów z którymi Uczelnia zawarła stosowne umowy powierzenia przetwarzania oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.

Ponadto, prosimy przyjąć do wiadomości, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały pozyskane oraz do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, a także z uwzględnieniem innych obowiązujących przepisów.
 2. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególne przepisy prawa.
 3. Macie Państwo prawo do cofnięcia zgody, stanowiącej podstawę prawną przetwarzania, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie danych oznaczonych jako wymagane, uniemożliwia udział w Webinarium.
 5. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.