Lokalizacja

26. Szkoła Kartograficzna odbędzie się w Podlesicach, w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Miejscem obrad będzie Hotel Ostaniec (Podlesice 82, 42-425 Kroczyce, Polska).

Strona internetowa hotelu: www.ostaniec.com.pl