Komitet naukowy

  • dr inż. Paweł Hawryło (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
  • dr hab. Paweł Netzel, prof. UR (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
  • dr hab. Mariusz Szymanowski, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
  • dr Jacek Ślopek (Uniwersytet Wrocławski)